Swedish version  Swedish version
   Övriga sponsorer  SponsorerLogin

Naturpasset Skatås

21    
Mon
Tue
Elite:Training:
Branta backintervaller. Samling vid klubbstugan kl. 18:00 för gemensam avlöp.
Resp: TK

Youth:Competition:
Vårserien 3
Click for more info
Wed
All:Competition:
Sprintcup
Click for more info
Thu
Elite:Training:
Teknikträning, Landvetter (veckans GOF-träning). Samling kl. 17:45 vid Munkebäckstorget för gemensam avfärd.
Resp: TK

Youth:Training:
Torsdagsteknik ungdom
Resp: IFK

Click for more info
Fri
Sat
Elite:Competition:
JVM-test
Click for more info
Youth:Competition:
Unionsmatchen
Click for more info
Sun
Elite:Competition:
JVM-test
Click for more info
Youth:Competition:
Unionsmatchen
Click for more info
Calender


Powered by
FS DataSISU utbildning

Här finns lite information kring hur SISU utbildning fungerar

SISU Material
läs mer om de 5 verksamhetsområdena här
anmalan.doc
När du har någon aktivitet som du vill dra igång med SISU skriver du ut dennna blankett och skickar in.
kulturrapport.doc
När du vill rapportera en kulturaktivitet till SISU skriver du ut dennna blankett och skickar in.
redovisning.doc
När du har genomfört en aktivitet som vill rapportera till SISU skriver du ut dennna blankett och skickar in.

Lärgrupp
För att räknas som en lärgrupp ska följande uppfyllas:
• Det ska finnas en inriktning/ett tema och en plan som inkluderar en tidsplanering.
• Det ska finnas en av SISU Idrottsutbildarna godkänd lärgruppsledare.
• Lärgruppsledaren är i regel utbildad av SISU Idrottsutbildarna.
• Minst tre deltagare inklusive lärgruppsledaren ska delta.
• Lärgruppen ska pågå minst en utbildningstimme.
• Lärgruppen kan innehålla praktik men ska domineras av det teoretiska inslaget.

Kurs
För att räknas som kurs ska följande uppfyllas:
• Det ska finnas en inriktning och ett uttalat utbildningsmål.
• Kursen ska ha en fastställd kurs- och timplan som består av minst tre utbildningstimmar.
• Det ska finnas en av SISU Idrottsutbildarna godkänd utbildare.
• Kursen ska ha minst tre deltagare (exklusive utbildaren).

Föreläsning
För att räknas som föreläsning ska följande uppfyllas:
• Föreläsningen ska vara en enskild företeelse, som inte är rapporteringsbar i samband med annan verksamhetsform.
• Det ska finnas en inriktning/ett tema.
• Det ska finnas en av SISU Idrottsutbildarna godkänd föreläsare/expert.
• Föreläsningen ska ha minst tio deltagare exklusive föreläsaren.
• Föreläsningen ska pågå minst en utbildningstimme.

Process / utvecklingsarbete
För att räknas som process-/utvecklingsarbete ska följande uppfyllas:
• Det ska finnas en inriktning som syftar till att stärka och vitalisera aktiviteter och verksamheter i föreningen/organisationen.
• Ett processarbete ska vara avgränsat i tid.
• Arbetet/processen ska utmynna i någon form av dokumentation/ handlingsplan.
• Det ska finnas en utbildad processledare, godkänd av SISU Idrottsutbildarna, som leder utvecklingsarbetet.
• Processledaren ska inte vara från den egna föreningen.
• Minst tre deltagare, exklusive processledaren, ska delta.

Kulturprogram
Med kulturprogram avses teater, sång, musik, dans, dramatisk framställning, filmvisning eller utställning som framförs eller visas för publik. Programmen ska ha en sådan utformning i tid och rum att de bidrar till att skapa delaktighet, upplevelse och eftertanke. Ett kulturprogram som rapporteras för statsbidrag ska pågå minst i 30 minuter. Kulturprogram genomförs vid ett givet tillfälle och med alla deltagare fysiskt närvarande. Kulturprogram kan inte ges på distans.

SISU Idrottsutbildarnas roll som anordnare av ett kulturprogram ska tydligt framgå vid inbjudan till och genomförande av varje program. Vid varje kulturprogram ska det finnas en företrädare för SISU Idrottsutbildarna närvarande som ansvarar för programmets genomförande och rapportering.Updated 2015-03-06 kl.08.09

Silverpartner

R&B Byggteknik

Oticon Medical

Samarbetspartners

noname
Ledx
VJ
Blackroll
Tractrac

Arrangemang

Skatås ryggar

Skatås mörkaste

Vi finns även här

Följ oss på Twitter Bli ett fan på Facebook